En inlärningsmodell 

Svenska Bouleförbundet har med bistånd av fyra landslagsspelare sammanställt en inlärnings-modell för bouleskytte. Ur den har jag saxat följande text, som faktiskt stämmer bra med den kastteknik jag förespråkar. Grundläggande strategier för bouleskytte1. Skjuta rakt. Det är betydligt viktigare att skjuta rakt än att skjuta rätt i längd. För att bli duktig på att skjuta måste du kunna skjuta rakt.2. Bedöma underlaget. Vid ett mjukare underlag skjuter du 1 - 2 dm framför målklotet, alltså på säkerhet. Om det är hårt eller stenigt underlag där klotet kan studsa över målklotet eller träffa en sten skjuter du direkt på järnet. Riktlinjer för teknikinlärning Målet är att skjuta bort målklotet, inte att skjuta en "kalle" eller att stanna. Fokusering hjälper dig att skjuta rakt. Genom att fokusera på en punkt på klotet kan du träffa klotet även om du inte träffar punkten. Stå rätt i förhållande till målklotet. Detta är individuellt och du får pröva dig fram till vad som är "rätt" för dig. För varje nytt målklot skall du justera fotställningen så att du "står rätt", detta gäller även om det nya målklotet ligger bara två dm bredvid det föregående. Balans är förutsättningen för att skjuta bra under en längre period och balansen påverkar också pendeln. Dålig balans kan göra att en annars rak pendel blir sned och du missar. Förutsättningen för balans är att du "står skönt" utan några störande stenar under fötterna. Balansen skall bibehållas under hela rörelsen, även när klotet är släppt. Fötterna skall vara bredvid varandra men inte ihop och kroppen skall vara riktat mot målklotet. Knäna skall vara lite böjda eller böjas i samband med skottet, alltså inga raka ben. Fötterna skall ha kontakt med underlaget under hela kaströrelsen och det är fel att gå upp på tå. Pendeln skall vara så rak och enkel som möjligt, pendelrörelsen skall kännetecknas av att vara mjuk och avslappnad. Pendlar du med kraft får du sämre resultat. Pendeln skall också vara likadan från gång till gång. Det som skiljer en pendel på sex meter från en på tio meter är i första hand när du släpper klotet. Pendeln kan börja antingen med en framåtpendel eller direkt

Teknik

Tips om konsten att lägga och skjuta boule.

Ola Stenbrink svarar för avsnitten om Teknik och Taktik.

Om boulespelet petanque tänker jag: 

För att kunna spela bra boule är det självklart en fördel om man har tillägnat sig en riktig grundteknik.  

För att kunna spela riktigt bra boule är det nödvändigt att man kan anpassa sin teknik till olika förutsättningar (exempelvis boulebanans beskaffenhet). Jag brukar säga att det är bra att behärska flera olika kasttekniker, allt från låga rullkast till höga plomberingar samt skruvar.  

För att kunna vinna svåra matcher är det oftast taktiken som avgör.  

Här på vår hemsida kan Du läsa hur man kan träna teknik men också taktik.

Mina tankar om Kasttekniken i boule 

När man kastar ett bouleklot vill man att det ska göra bästa möjliga nytta. Det är svårt att göra om man inte har full kontroll över klotet. Visst kan dåligt kastade klot studsa rätt och lägga sig bra, men för att skap ett i längden väl fungerande spel måste man ha en bra teknik.

En bra kastteknik kännetecknas av fyra delar. Den ska vara enkel, se lika ut från gång till gång, den ska vara avslappnad och kroppen ska vara i fullständig balans. 

Vare sig man kastar sittande eller stående, ska lägga eller skjuta så tycker jag att man måste ha en automatiserad kastteknik med följande innehåll: koncentration, bra balans, riktigt grepp, böjd handled, rak armpendel, effektivt släpp, avspändhet och fokusering! 

Koncentration

Innan man går in i ringen måste man veta vad man ska göra - lägga eller skjuta. Sedan ska man koncentrera sig helt på uppgiften utan att låta sig störas av någon eller något runt omkring. Blir man störd när man väl är i ringen så är det bäst att gå ur ringen och sedan börja från början. 

Balansen

Bästa balansen får man genom att ha fötterna i jämnhöjd (10 - 15 cm mellanrum) och med tyngden lika på båda fötterna och ca 60 % av tyngden på trampdynorna. Det finns (högerhänta) spelare som föredrar att ha höger fot lite framför vänster, och vill man sitta ner så är detta att rekommendera! Rak rygg ger förstås stabilitet. 

Greppet

En förutsättning för att kunna få ett korrekt grepp är att kloten är lagom stora. Eller lagom små!! Jag tycker att det viktigaste är att klotet känns bra i handen. Håll klotet mitt i handen så att fingertoppsdelen på pek-, lång- och ringfinger har bra kontakt med klotet. Centrum på klotet bör då ligga rakt över långfingret i sidled. Lillfinger och tumme kan vara ett lätt stöd men då precis intill de andra fingrarna. (Det finns duktiga spelare som inte låter tumme och lillfinger ha kontakt med klotet över huvud taget.) Viktigt är också att man håller klotet lagom hårt. 

Handleden

En förutsättning att på ett avspänt sätt få bakåtskruv på klotet är att handleden under hela kaströrelsen är helt böjd (flexad). Handleden rätas ut med en snärtig men automatiserad rörelse precis innan klotet lämnar handen.

Pendeln

Själva kaströrelsen innehåller en bakåtpendel och framåtpendel. Starta gärna bakåtpendeln långt fram och när armen passerar nära höften ska den vara helt sträckt och handleden flexad. Bakåtpendeln ska vara lugn och nå så långt bak som möjligt utan att kroppen böjs framåt eller roterar. Vid framsvingen ska klotet accelerera mot målet. Den raka armen med flexad handled ska även nu passera nära höften och sista delen av kaströrelsen ska bild en rak linje mot målet - även efter släppet! 

Släppet

Den böjda handleden rätas ut precis då framåtpendeln har nått den tänkta höjden. Fingrarna ska automatiskt och snärtigt sträckas ut i riktning mot målet vid släppet. De ska vara helt utsträckta och horisontella (för att slippa sidskruv).

Klot som lämnar handen via fingrarna och sist fingertopparna får den önskade bakåtskruven, som gör att klotet efter landningen går rakare och att längden kan kontrolleras bättre. Vid skott blir också resultatet bättre med bra bakåtskruv s.k. backspin - kloten studsar lägre vid rasp-skott och stannar bättre vid på-järnet-skott. 

"Follow through"

Ett begrepp från min basketcoachtid och som kan översättas till "Följa igenom". Det är viktigt att när man tränar kastteknik även kontrollerar vad som händer med kroppen (balansen) och framför allt armen och handen direkt efter det att klotet har lämnat handen. Kolla att armen, handen och fingrarna är i riktning mot målet! 

Avspändhet och automatisering

När man har tränat in din perfekta kaströrelse så att den sker utan all onödig anspänning så gäller det att få rörelsen automatiserad. Ju enklare rörelsen är desto lättare är det att upprepa den utan ansträngning och därmed lättare att automatisera. En bra och mjuk kastteknik som sitter i ryggmärgen är guld värd. 

Fokusering

Att fokusera innebär att man fäster blicken på en viss punkt på målklotet eller en viss punkt på banan där klotet ska landa. Man siktar alltså inte på lillen när man ska lägga, utan man fokuserar på den plats man har valt (och jämnat ut) mellan ringen och lillen där klotet ska ta mark. Har man valt att skjuta på järnet så siktar man på en fläck på klotet och fokuserar på just denna.

forts

bakåt och   får inte gå så högt bakåt att axeln (skuldran) höjs.

 Släppet är den sista rörelsen på pendeln, när klotet lämnar handen. Denna rörelse skall vara lugn och mjuk.

 Bakåtskruv kan eftersträvas men ska om möjligt komma naturligt av sig självt.

 Bågen skall vara likadan oavsett om det ligger klot framför som du måste över eller ej.

 Klotet skall kännas skönt att hålla i. Traditionellt har skytteklot varit stora och lätta och utan räfflor men enligt landslagsspelarna är det viktigaste att det ligger skönt i handen. 

 Träna in ett skyttemönster

 Landslagsspelarna använder en träningsmodell som syftar till att träna in och automatisera det mönster som de sedan använder under tävling. Resultatet av skottet kommer därvid i andra hand. Om du genomför de olika stegen korrekt så har träningen varit framgångsrik, oavsett om du träffade eller missade klotet du sköt på.

 1. Fatta beslut om vilket klot som skall bort. Det beslutet får aldrig fattas i ringen.

 2. Samtidigt som du ställer dig bakom ringen höjer du koncentrationen och frammanar känslan av att du vet att du kommer att träffa. Du får aldrig gå in i ringen utan denna känsla av "att veta".

 3. Gå in i ringen, se till att du står skönt, höj koncentrationen ytterligare ett steg och fokusera på målklotet.                            När du har kontrollerat att du står skönt skall du fokusera på en specifik punkt på målklotet och fokuseringen skall hållas konstant under hela skytterörelsen fram till att ditt klot har träffat målklotet. Under tiden du står i ringen får du inte börja tänka, föra någon inre dialog eller se några inre bilder. Du får inte heller fokusera på tekniken. Om du gör något av detta måste du gå ur ringen. Detta gäller också om du börjar tveka eller om du distraheras av något. När du går ur ringen sänker du koncentrationen till grundnivån och tar ett par djupa andetag och börjar om från början med beslut osv.

 4. Skjut, gå ur ringen, glöm skottet och inrikta dig på nuet