Om Alliansen och Alliansklubbarna

Falkenbergs Bouleallians ek. för. har just nu runt 400 medlemmar, fördelade på 7 klubbar från Falkenberg med omnejd. Före Coronapandemins utbrott var medlemsantalet drygt 500. Följande restriktioner och nerstängningar har naturligtvis påverkat vårt medlemsantal negativt. 

Med gemensamma krafter byggdes Boulecenter i början av 2000-talet, en anläggning som Alliansen nu äger. Där finns för närvarande 36 fullbreda (4m) utomhus-banor, 16 fullbreda (4m) inomhusbanor samt kafé och konferensrum.

Alliansens klubbar/grupper vänder sig till olika målgrupper. Med någon överdrift kan man säga att varje klubb rymmer medlemmar som delar liknande intressen. För medlemmen betyder det att hen har lätt att känna sig hemmastadd i klubben/gruppen och i många fall får träffa likasinnade. Samvaro är ett viktigt ord för Alliansen och klubbarna.

 

Två av klubbarna, Föreningen Falken Pétanque (FFP) och BK Tullbron (TUL), är anslutna till Svenska Bouleförbundet (SBF). FFP består av boulespelare från olika klubbar i Alliansen och TUL av medlemmar från klubben Tullbron i Alliansen.


I menyraden här ovan finns en länk till varje klubb. Där presenteras klubben med uppgift om vilka som är kontaktpersoner mm. Där framgår också om klubben deltar i seriespelet och vem/vilka som är lagledare.