BK Tullbron

Nedanstående personers adress och e-postadress finns på Tullbrons hemsida.

Klubbens bakgrund

Föreningen, som bildades 2010, är fristående från pensionärsföreningar och fackliga organisationer. Vi är 96 medlemmar, varav nio är medlemmar i en annan klubb.

Kontaktpersoner

Peter Gleisner, ordförande, 070-513 24 60

Lena Karlsson, kassör, 070-551 79 47

Speltider i Boulecenter

Måndagar kl. 09:00 - 12.00

Onsdagar kl. 09:00 - 12:00 träning för licensinnehavare
Torsdagar kl. 16:00 - 19.00

BK Tullbron deltar för närvarande med tre lag i Alliansens seriespel och med ett lag i Varbergsserien

Lagledare

Tullbron Blå: Kurt Svensson, 073-734 18 03

Tullbron Gul: Barbro Gustafsson, 073-023 00 99 och Kerstin Eklund, 072-541 26 13

Tullbron Röd: Marie-Louise Åsälv, 076-818 55 66 och Maj-Britt Peterson, 070-366 56 35

Varbergsserien: Annika Gleisner, 070-513 15 43 och Marianne Nelson, 070-552 92 83        

Här hittar du Tullbrons egen hemsida