Mycket av det som står att läsa på Hemsidan är av kortvarigt intresse. Annat kan kanske vara värt att spara en tid. I detta dokumentarkiv finns sådant material, sorterat enligt ovanstående menyrad.

Protokollen i hemsidans arkiv är endast kopior. 

Kopior finns också i en pärm i Boulecenter.
Originalen finns i alliansens externa arkiv!

Eftersom det är en ekonomisk förening är styrelseprotokollen inte offentliga. Däremot vill styrelsen redovisa alla tagna beslut för medlemmarna i Alliansen och det gör vi genom att skapa ett särskild sida under egen meny på hemsidan. 

På denna sida är det även tänkt att medlemmarna enkelt skall kunna kontakta styrelsen om man har , synpunkter, klagomål, tankar eller eventuella förslag. Det blir fritt fram att ta upp allt oavsett vad det är!

OBSERVERA DENNA SIDA ÄR UNDER SKAPANDE OCH INTE AKTIV ÄNNU!