Håll på reglerna! 

Vad är syftet med spelregler? 

  • att det ska vara lika och rättvists för alla. 
  • att fusk inte skall förekomma
  • för att spelet ska bli spännande. 

Bryt inte mot reglerna. Förenkla dem inte. Egentligen är det väl självklart att man ska följa spelets regler?


En god regel (1) 

Stå inom ringen när du kastar. Inte på ringen. 

Håll båda fötterna på marken tills klotet har landat. .


En god regel (2) 

Ringen ska läggas där lillen låg när förra omgången slutade. Du får flytta ringen bakåt. Men bara så långt att den hamnar högst 10,5  m från motsatta kortsidans dödlinje. 

Du får inte flytta ringen framåt eller åt sidan (utom när den hamnat för nära bangränsen eller hamnar 1,5 m från annan ring eller lille i spel).


En god regel (3) 

Motståndarna ska stå snett bakom lillen eller ringen. Bakom och två meter åt sidan noga räknat. Hela tiden. Aldrig rakt bakom. Aldrig mellan lillen och ringen. 
Kast kräver koncentration. Stör inte kastaren med samtal eller rörelser.


En god regel (4) 

Det kastande laget får platta till ett, bara ett, valfritt, nedslag före kastet. Man får alltså inte kratta manegen genom att släpa fötterna över banan. Det lag som inte ska kasta får inte ta bort några märken alls.


En god regel (5) 

Om ditt lag ligger närmast lillen ska motståndaren göra nästa kast. Om, du vet att, ditt lag ändå kastar nästa klot så är det klotet förlorat, ska tas bort (om inte motståndaren åberopar fördelsregeln och kräver att alla klot ska ligga kvar i sina nya lägen). 

Detsamma gäller följande klot om du fortsätter att kasta fast det inte är din tur.


En god regel (6) 

Mätning kan bli nödvändig. Du är skyldig att ha måttband med dig.  Mätning kan vara riskabel. Om du rubbar klot eller lille förlorar du mätningen. Det betyder att ditt klot tillsvidare anses ligga sämre än det andra klotet. 

Men om något av de två kloten, eller lillen, flyttas senare under spelet så är det fritt fram för ny mätning av de båda kloten. 

Det lag som kastat ska mäta. Och motståndaren kan kräva att det laget mäter.


En god regel (7) 

Ta inte upp något spelat klot innan omgången är färdig och poängen är avgjord.  Tar du upp ett eget klot, eller någon annans i laget, innan om-gången är klar är det förlorat. 


En god regel (8) 

Du har gott om tid att kasta ditt klot, en hel minut. Tiduret startas när det är avgjort vilket lag som är inne. Tiduret stoppas när ditt klot tar mark 

Vill du mäta vem som är 3:a eller 4:a? Det får du förstås göra. Men tiduret - minuten - går under tiden.