Styrelse 2024/25

Ordförande:

Eilert Eskelid

Ledamöter:

Gun-Britt Karlsson, (Vice ordförande).
Stig Andersson (Kassör)
Rolf Karlsson Söderby,  (Sekreterare)
Gunvor Byström
Peter Gleisner
Thore Malmgren

Arbetsutskott, AU:
Eilert Eskelid
Stig Andersson
Rolf Karlsson Söderby


Revisorer 2024/25

Ordinarie: Christer Johansson, JTH Revisionstjänst

Björn Lindell, SPF.
Suppleant: Anita Berg, SPF.

Ansvarsområden

Ekonomi: Arbetsutskottet
Medlemmar: Irene Eskelid, (utanför styrelsen)

Banor: Bengt-Arne Nelson
(utanför styrelsen)

Fastighet: Thore Malmgren

Café: Stig Andersson
Lennart Henriksson (utanför styrelsen).

Hallvärdar: Peter Gleisner
Uthyrning: Gun-Britt Karlsson

Lotteri: Gunvor Byström

Sponsring: Peter Gleisner

Tävlingar: Eilert Eskelid

Hemsidan: Eilert Eskelid

Sjukvård: Gunvor Byström


Valberedning till
2025 års stämma:

Bengt-Göran Nilsson, SPF
Annika Gleisner, Tullbron.
Per Erik Zell, SPF


Falkenbergs Bouleallians Ek. Förening

Alliansen är en ekonomisk förening. Till skillnad mot de flesta andra idrottssällskap, som vanligtvis är s.k. ideella föreningar. I praktiken innebär valet ekonomiska förening att alliansen är en kooperation. 

Historik

I början av 2000-talet bildade dåvarande bouleklubbar i Falkenberg en allians för att gemensamt hyra boulebanor till sina medlemmar. Hyresmöjligheten försvann efter några år och Falkenbergs Bouleallians beslöt att själv bygga den bouleanläggning som i dag är känd som Boulecenter. Projektet att bygga och driva Boulecenter fick formen av en ekonomisk förening, där klubbarnas medlemmar blev intressenter och föreningsmedlemmar. 

Falkenbergs Bouleallians ekonomisk förening bildades och registrerades 2004-03-09. Alliansen styrs av reglerna i Alliansens stadgar och av Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen).

I dagligt tal används Boulealliansen för att beteckna både den ekonomiska föreningen och alliansen.

Föreningen består av klubbarnas medlemmar. Uppgiften är att året runt erbjuda medlemmarna boulebanor och att driva en kaférörelse för medlemmarnas räkning, allt till förmånliga priser.

Föreningen leds av en Styrelse som är ansvarig inför medlemmarna på Föreningsstämma.

Alliansklubbarna är i dag sju till antalet. Deras uppgift är att främja boulespelande, både motionsspel och tävlingsspel, samt främja hälsa och social samvaro bland medlemmarna.

Samrådsgruppen  bildades hösten 2011 och bestod av  en representant för varje Alliansklubb.

Syftet var att stärka medlemmarnas och Alliansklubbarnas roll och inflytande.

Samrådsgruppen väckte förslag i viktiga frågor och var också en remissinstans som behandlade förslag från medlemmarna, klubbarna, styrelsen och valberedningen. Samrådsgruppen upphörde under 2019


Boulecenter i Falkenberg 

Vårt Boulecenter hjälps vi åt att sköta.

Ansvariga för olika verksamheter är de kommittéer som är utsedda.

För den dagliga skötseln och öppethållandet av lokaler och banor, utses vilken alliansklubb som vilka veckor under året ska ansvara för "hallvärdsskapet". 

Tidtabell för Alliansklubbarnas hallvärdsveckor finns under Kommittéer och Hallvärdar