Här finner du adressuppgifter mm till oss. På undersidorna - se menyraden ovan - finns information om hur man hyr banor mm och hur man går till väga om man vill bli medlem eller bara vill prova på. 

Dessutom finns en adressbok som innehåller uppgift om Alliansens och klubbarnas funktionärer. 

Kontakta oss! - Besök oss!

Falkenbergs Bouleallians driver sin verksamhet i BOULECENTER

Besöks- och postadress: Läroverksgatan, 311 45 Falkenberg,    
se nedanstående karta

Telefon Boulecenter: 0346-16440 eller 070-541 64 40

Föreningens bankgiro:  5567-2729

Föreningens organisationsnummer:  769610-6090

KONTAKTFORMULÄR