Välkommen till OSS

MEDLEMSKAP I FALKENBERGS BOULEALLIANS EK. FÖR.

Du som vill bli medlem i Falkenbergs Bouleallians bör först bestämma vilken av klubbarna i Alliansen som passar bäst för just dig. Du hittar en presentation av samtliga under  Klubbar>>>  här på vår hemsida. 

När tycke uppstått mellan dig och viss klubb ber du kontakt-personen hjälpa dig med den pappersexercis som behövs för att få dig inskriven och välkomnad som medlem.

I spalten till höger har du ett e-postformulär som du kan använda för att skicka personuppgifter mm. 

VILKA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER HAR JAG SOM MEDLEM? 

Du har rätt att spela - mot avgift, se nedan - på inomhus- och utomhus-banorna vid Boulecenter, att delta i tävlingar som arrangeras för Alliansens medlemmar samt sist, men inte minst, att handla och fika i vårt mycket billiga och mycket omtyckta kafé. 

Du bör veta att du inte har rätt att få tillbaka några insatser eller avgifter om ditt medlemskap i Alliansen upphör. 

Du är naturligtvis skyldig att respektera Alliansens stadgar vilket bl.a. innebär att du ska erlägga fastställda avgifter och insatser samt delta i drift och underhåll av bouleanläggningen. I praktiken betyder det att du tjänstgör som Hallvärd - tillsammans med några av dina klubbkamrater - under en eller undantagsvis två veckor per år. Hallvärdarna sköter kaféet och har visst ansvar för tillsyn av anläggningen. 

VAD KOSTAR DET?

Spelåret, som löper från 1 oktober till 30 september,  och du betalar en obligatorisk årsavgift på f.n. 200 kr. De flesta av Alliansklubbarna begär också någon form av årsavgift . Spelavgift tillkommer utöver årsavgiften (medlemskapet).

Spelavgift för rätt att när som helst spela på tilldelade eller tillgängliga banor är kr 300.- per spelår. Alternativt kan medlem betala kr 30:- per speltillfälle.  

Om du vill tävla i officiella tävlingar, som arrangeras eller sanktioneras av Svenska Bouleförbundet behöver du en tävlingslicens.   

Tävlingslicens, som ordnas och betalas genom FFP eller Tullbron, kostar för närvarande 300 kr per kalenderår. Första året kostar tävlingslicensen 100 kr (En så kallad introduktionslicens).