SPF Falkenberg - Skrea

Klubbens bakgrund inom pensionärsföreningen Falkenberg-Skrea finns ett starkt intresse för boulesporten. SPF-klubben har enbart SPF-medlemmar, huvudsakligen från Falkenberg-Skrea. Just nu är vi 109 aktiva damer och herrar.


Styrelse
Ordförande:          Per-Arne Udén, 070-591 05 76
Vice ordf.:        Per-Erik Zell, 073-981 78 83               

Kassör:                  Gunne Haraldsson, 070-668 63 94
Vice kassör:          Irene Eskelid, 070-391 35 74
Sekreterare:          Marianne Blücker, 070-327 01 19
Ledamöter:           Lena Karlsson, 070-530 72 36 och Birgitta Jörgensen, 070-594 91 29                           


Nya medlemmar, som också är medlemmar i SPF, är välkomna i gemenskapen. 

Kontaktperson SPF: Maj-Lii Månsson tel. 073-200 02 47


Speltider i Boulecenter

Vi har tillgång till ett antal banor för inomhusspel respektive utomhusspel på följande tider.

Tisdagar    09:30 - 12:00

Onsdagar  16:00-19:00                    

SPF deltar med fyra egna lag i Alliansens seriespel.

Lagledare

Getingen:  Björn Lindell, 073-219 81 99

Biet:           Bo Malmsten, 072-730 22 05

Humlan:   Lars Bergman, 070-586 36 55 och  Solveig Tideman, 070-321 61 30   
Myggan:   Heimo Käki, 070-577 38 98 och Gunne Haraldsson, 070-668 63 94