Styrelsen informerar!

2024-04-24: Extern catering av smörgåsar slopas vid fredagens seriespel. Vi återgår till tidigare rutiner.

2024-05-20: Nya rutiner för öppethållande under utomhussäsongen för entré-/altandörr har införts. Hallvärdarna hanterar detta på bästa sätt beroende på aktuella omständigheter. Instruktioner finns i hallvärdspärmen och i checklistan för "daglig tillsyn sommar".

2024-05-20:
 Nya nyckelrutiner har införts för uthyrningsverksamheten. 

2024-06-05: Banorna på det stora spelområdet i hallen skall renoveras till kommande inomhussäsong. Tillsvidare är hallen stängd för allt boulespel!

2024-06-10: Samtliga instruktioner och manualer för den dagliga driften och tillsynen är uppdaterade och finns samlat i EN Hallvärdspärm.
Har Du, som medlem, idéer, synpunkter, klagomål eller frågor som Du vill ta upp med Alliansens styrelse eller Kommittéer?
Skriv och skicka härifrån! 
Medlemsinlaga