Här finns aktuella telefonnummer till personer som har roller, funktioner eller på annat sätt är involverad i Alliansens verksamhet. (Telefonnummer till Boulecenter: 0346-164 40 eller 070-541 64 40).

Adressuppgifter till personer i de olika klubbarna finns på respektive klubbsida. Klubbarna ansvarar själva för att hålla dessa uppgifter uppdaterade.

Adressuppgifter till samtliga medlemmar finns i medlemspärmen på Boulecenter.

Enligt GDPR förordningen bör register, med personuppgifter begränsas, och enbart göras i den omfattning det är av betydelse för verksamheten. Varje person som finns upptagna på denna denna hemsida kan begära att uppgifterna tas bort.

Namn, Telfonnummer, Klubb

Andersson Jan-Inge 070-743 33 54 Veteranerna
Andersson Stig 070-825 91 82 SPF
Bengtsson Lennart 076-812 14 64 Kulknappen
Bengtsson Rolf 070-898 79 19 HjärtLung
Bengtsson Sven-Erik 070-600 83 49 Veteranerna
Berg Anita 070-658 07 34 SPF
Berggren Bertil 070-243 51 25 SPF
Berglund Kjell 070-598 46 50 Tullbron
Bergman Lars 070-586 36 55 SPF 
Blücker Karl-Gustaf 073-091 02 71 SPF
Byström Gunvor 070-467 87 51 HjärtLung
Byström Lars-Erik 070-783 24 20 Veteranerna
Carlsson Lennarth 070-639 61 17 Årstad
Christensen Henning 073-987 07 11 Falkboule
Dyberg Arne 070-310 47 23 Kulknappen
Edman Margaretha 072-304 99 49 HjärtLung
Eklund Kerstin 072-541 26 13 Tullbron
Eskelid Eilert 070-341 35 74 SPF
Eskelid Irene 070-391 35 74 SPF
Gleisner Annika 070-513 15 43 Tullbron
Gleisner Peter 070-513 24 60 Tullbron
Henriksson Lennart 070-851 01 56 Falkboule
Ivarsson Sten 070-305 50 90 Veteranerna
Johansson Bengt 070-826 19 90 Veteranerna

Namn, Telfonnummer, Klubb

Johansson Laila 072-561 54 96 Veteranerna
Johansson Ove 070-550 39 97 Veteranerna
Johansson Tore 076-338 79 74 Tvååker
Johansson Christer 070-528 24 15 Yrkesrevisor
Karlsson Gun-Britt 073-088 44 84 Årstad
Käki Heimo 070-577 38 98 SPF
Larsson Lilian 076-013 93 13 Årstad
Lindell Björn 073-219 81 99 SPF
Malmgren Thore 070-517 76 84 SPF
Malmsten Bo 072-730 22 05 SPF
Nelson Bengt-Arne 070-652 40 01 Tullbron
Nelson Marianne 070-552 92 83 Tullbron
Olofsson Kerstin 070-578 64 20 Falkboule
Percat Larsson Mona 070-384 18 51 Tullbron
Peterson Maj-Britt 070-366 56 35 Tullbron
Renlund Lisbeth 072-729 40 06 Veteranerna
Sjöqvist Lars 073-561 06 90 Tullbron
Skoglund Göran 070-653 15 27 HjärtLung
Svensson Lars-Inge 073-828 22 15 Tullbron
Sylwan Gunnar 070-870 67 86 Tvååker
Söderby Rolf 070-647 62 77 Veteranerna
Tideman Solveig 070-321 61 30 SPF
Udén Per-Arne 070-591 05 76 SPF
Vidhäll Bender Marianne 070-323 82 23 Åskloster
Öberg Lars 070-594 00 15 SPF