BK Veteranerna

Klubben har sitt ursprung från SCA-Veteranerna i Falkenberg, som bland annat hade boule i sitt program. Klubben ombildades 2008 till en fristående bouleklubb och antog då sitt nuvarande namn.

Antalet medlemmar är nu drygt 50.

Nya medlemmar är välkomna till klubben.

BK Veteranerna har två lag i seriespel, Vitsippan och Blåsippan.


Lagledare:

Vitsippan:    Rolf Söderby,  070-647 62 77 och Jan Nilsson, 072-542 42 79

Blåsippan:   Lisbeth Renlund, 072-7294006   Sven-Erik Bengtsson,  070-600 83 46 samt Bengt Olsson, 073-091 74 30
 

Klubben har följande träningstider i boulehallen resp. utomhus.

Måndag kl. 16:00-19:00

Onsdag kl. 13:00-16:00


Klubbens informationssida

Styrelsen består av

Rolf K Söderby, ordförande, 070-647 62 77

Lasse Ledel. styrelseledamot, 0346-43164

Dan Persson, kassör, 070-839 99 72

Kerstin Bergelind, sekreterare, 070-553 25 05

Jan Nilsson, ledamot,  072-542 42 79
Sture Johansson, suppleant, 070-395 23 31

Sven-Erik Bengtsson, suppleant, 070-600 83 46