Dispensansökan

Om två spelare har en fullgod motivering för att inte kunna spela alla fyra matcherna i seriespelet, kan dessa två utgöra en spelare i laget. Dispens söks hos seriekommittén.