/kontakt-med-alliansen/adressbok-1889929Så här är hemsidan disponerad. 
I HUVUDMENYN, den översta menyraden, hittar du sju HUVUDRUBRIKER. Under varje Huvudrubrik finns en textsida. 
När du klickar på en Huvudrubrik kommer det också upp en ny menyrad med UNDERRUBRIKER. 
När du klickar på en Underrubrik kommer det upp en ny sida. I några fall finns där SIDORUBRIKER som leder till nya sidor. 
Tabellen nedan är en schematisk bild av menystrukturen. I den vänstra kolumnen finns Huvudrubrikerna. I nästa kolumn finns Underrubrikerna och därefter de Sidorubriker som förekommer. 
I den andra kolumnen från höger finns en mycket kort sammanfattning av innehållet i den textsida som resp. rubrik står för. Till höger därom finns en länk till textsidan i fråga.

Huvudmeny Undermeny Vänstermeny
Hem Startsida
Organisation Kommittéer och Hallvärdar
Om Boulespel Hur man spelar boule
En god regel
Spela bättre
Teknik
Taktik
Tävlingsformer
SBF Online tävlingar
Stadgar
Medlem
Tävlingsverksamhet Alliansens seriespel
Allianstävlingar
Dispensansökan
Klubbar Falkboule
FFP Hemsida, FFP
HjärtLung Hemsida, HjärtLung
SPF
Tullbron Hemsida, Tullbron
Vessige
Veteranerna
Årstad
Träningstider
Kontakta oss Kontakt med alliansen Kontaktformulär
Gästa oss Kontaktformulär
Adressbok Kontaktformulär
Arkiv Stämmoprotokoll