Seriespelets första omg i strålande sommarväder.

Välkommen till vår hemsida!

Klicka på en bild så blir den större.

Klicka på >>> så länkas du vidare. 

Vill Du lära Dig mer om HjärtLung-räddning? Passa på och anmäl Dig!!

Nu undersöker vi hur intresset är bland våra medlemmar i att lära sig mer om HjärtLung-räddning. Är Du intresserad av att delta i en sådan kurs så skriver Du upp Dig på anmälningslistan i hallen. När vi vet hur stort intresse det blir så tar vi tag i planeringen av lämpligt upplägg.

Testa Prova-På!

Boulecenter med banor, hall och mötesrum kan du hyra för några timmar, en dag, "after work" eller en  kväll  >>>.


Uppmaning!

Vårt Boulecenter hjälps vi åt att sköta oavsett om vi tjänstgör som hallvärd eller ej.

Särskilt under stunder när kön ringlar lång vid kassan skall vi övriga medlemmar respektera och förstå att hallvärdarna inte har tid med oss.

Ser vi att det saknas toapapper eller handdukar någonstans fixar vi det själva. 

Ge i stället hallvärdarna en hjälpande hand när det strular eller hänger upp sig i kön!

Händer i Anläggningen!

Den 20 maj tar HjärtLung över hallvärdsskapet efter Tullbron.
Länk till hallvärdsschema 


Tisdagen den 28 maj 14:00
FFP: Styrelse
Tisdagen den 28 maj 16:00
FFP: Medlemsmöte.
Torsdagen den 30 maj 15:00
Tullbron: Fest.
Fredagen den 31 maj 08:30
Alliansens sommarserier.
Söndagen den 2 juni 09:00
FFP: Veteran 75 Singeltävling.
Måndagen den 3 juni 10:00
Uthyrning
Torsdagen den 6 juni 09:00
HSBF: DM i mixdubbel. (Ej V 65).
Fredagen den 7 juni 08:30
Alliansens sommarserier.
Tisdagen den 11 juni 16:00
FFP: Månadsmästaren.
Torsdagen den 13 juni 18:00
Tullbron: Extraträning.
Fredagen den 14 juni 08:30
Alliansens sommarserier.
Lördagen den 15 juni 09:00
HSBF: Distriktsseriespel, dag ett
Söndagen den 16 juni 09:00
HSBF: Distriktsseriespel, dag två
Måndagen den 17 juni 10:00
Alliansens styrelse
Måndagen den 17 juni 16:00
Veteranerna: Medlemsmöte
Tisdagen den 18 juni 18:00
Tullbron: Medlemsmöte

Torsdagen den 20 juni 18:00
Tullbron: Extraträning.
Fredagen den 21 juni
Stängt! (Midsommarafton).
Lördagen den 22 juni
Stängt! (Midsommardagen).
Söndagen den 23 juni 09:00
Tullbron: Intern tävling

Lördagen den 29 juni 09:00
Uthyrning.
Fredagen den 5 juli 08:30
Alliansens sommarserier.
Lördagen den 6 juli 09:00
Falkens Sommarfyrling, dag ett
Lördagen den 7 juli 09:00
Falkens Sommarfyrling, dag två
Tisdagen den 9 juli 16:00
FFP: MånadsmästareBankommittén informerar

Bankommittén har beslutat att banorna i sommar skall dras efter avslutad träning och tävling. Eftersom vi använder stålkrattorna, och inte mattor, skall banorna dras tvärs spelriktningen. De nya banorna 1 och 2 kan med fördel krattas/räfsas eftersom de ännu inte riktigt har "satt sig" utan är förhållandevis mjuka.


Medlems-/spelavgiften

Stämman 2023 beslutade att ändra fördelningen mellan medlemsavgift och spelavgift. Inför den 1 oktober är det därför 200 kronor i medlemsavgift och 300 kronor i spelavgift som gäller, i vart fall 2024. Sedan tidigare finns ett beslut om att möjligheten till en separat spelavgift för sommaren skall upphöra.

Årsstämman 2024

Tisdagen den 9 april genom-fördes alliansens ordinarie stämma för 2024.
Till den ekonomiska föreningens ordf. nyvaldes Eilert Eskelid. Omvald som ordinarie styrelseledamot blev Rolf Karlsson  Söderby. Kvarstående, som ordinarie styrelseledamot, är Gun-Britt Karlsson.  Nyvalda - som ordinarie styrelse-ledamöter,  under två år - blev blev Peter Gleisner och Gunvor Byström. Som ordinarie styrelseledamot, under ett år, nyvaldes Stig Andersson och Thore Malmgren

Fler utomhusbanor

Många funderar säkerligen över vad som har hänt på och vid den väg som tidigare passerade vid sidan av utomhusbanorna ett till åtta.
Delar av denna mark låg på det område som Falkenbergs Bouleallians disponerar.
Svaret till dem som har funderat över vad det är som har hänt kommer här:
Falkenbergs Bouleallians fick vid den senaste utdelningen av medel - från "Framtidsbanken", alltså Falkenbergs Sparbank - 50 000 kronor för att bygga två nya utomhusbanor och det är detta arbete som har genomförts. Därefter har kommunen gjort en ny väg vid sidan av dessa banor.
Avsikten med denna väg skall – enligt uppgift – vara att den endast skall användas vid något enstaka tillfälle. I övrigt skall det inte förekomma någon bil – eller busstrafik där, endast gång- och cykeltrafik.
Efter färdigställandet av dessa två banor har anläggningen 36 banor  utomhus med de mått som krävs för stora tävlingar.


Allianssingel 2024

Fredagen den 12 april genom-fördes den allianssingel som skulle ha spelats mellan jul och nyår, med 38 deltagare. 

Sommarens seriespel

Nu har lagledarträffen genomförts, inför sommarens seriespel, Det blir 16 lag, vilka fördelas på två serier. Första speldag är den 17 maj, Sedan pågår spelt till den 6 september. Spel- och banschema för serierna finns här för nedladdning.

Resultat och tabell

Resultat senaste omgång och tabell dyker upp här när alla resultat är rapporterade!

Lagledare sommarserien

Tävlingsbestämmelser
För spelare som representerar lag från Falkenbergs Bouleallians gäller följande: Spelaren skall vara medlem i den lokala klubben vederbörande spelar för, vara medlem i alliansen samt ha betalat alliansens spelavgift.
Spelregler:
Svenska bouleförbundets regler gäller generellt för seriespelet. Nedanstående lokala bestämmelser gäller:
 
Om lillen flyttas mer än en tänkt bana i sidled – eller förflyttas in på bana som används för ett annat möte – är den ”död”.
 
Samtliga matcher börjar på 0-0 och går till 13, dock med undantaget att när tre matcher i en omgång har färdigspelats, ”blåses den 4:e matchen av” och då gäller pågående och en omgång till.
Om resultatet blir lika spelas särspel med ett klot för varje spelare. Om lillen går död under särspelet räknas omgången som spelad och det lag som har klot kvar får poängen. Har båda lagen klot kvar sker nytt särspel.
 
Träningskast får endast göras före start dock får reserver göra träningskast mellan matcher. Träningskast skall alltid ske med försiktighet och träningsskott får inte förekomma, om det pågår matchspel på angränsande bana.
 
Ett lag består av fyra dubbelpar samt två reserver. Reserverna kan vid behov bytas in en gång. Om spelare ersätts av reserv och någon av spelarna – av rimligt skäl – inte kan fortsätta spelet får utbytt spelare återgå till spelet. Detta förutsatt att båda lagens ledare ger sitt medgivande.
 
Om två spelare har en fullgod motivering för att inte kunna spela alla fyra matcherna i seriespelet, kan dessa två utgöra en spelare i laget. Dispens söks här hos seriekommittén >>>.
 
Om ett lag inte kan ställa upp med full bemanning kan laget spela med reducerad bemanning och acceptera den försvagning detta innebär. Lag som inte får någon motståndare vinner mötet med 10-6.
 
Hemmalagen drar, sina respektive, banor efter avslutat seriespel.
 
”Hemmalagets” lagledare ansvararar för att matchresultatet noteras på anslagstavlan och meddelas
via SMS till 070-341 35 74.