Kommittéer

Fastighet
Thore Malmgren, SPF (sammankallande)
Kalle Blücker, SPF
Sten Ivarsson, Veteranerna
Bertil Berggren, SPF
Owe Sköld, HjärtLung
Björn Lindell, SPF (resurs)

Banor                                                  Bengt-Arne Nelson, Tullbron, (sammankallande)
Jan-Inge Andersson, Veteranerna
Rolf Bengtsson, HjärtLung
Lars Öberg, SPF
Eilert Eskelid, SPF


Caférörelse & Servering                  Stig Andersson, SPF
Lennart Henriksson, Falkboule

Hallvärdar
Peter Gleisner, Tullbron                               

Uthyrning                                        Gun-Britt Karlsson, Årstad
                                                            

Lotteri / seriespel                            Gunvor Byström, HjärtLung

Sponsring                                        Peter Gleisner, Tullbron
Stig Andersson, SPF

Medlemmar                                      Irene Eskelid, SPF

Tävlingar Alliansen & Seriekommittén            

Eilert Eskelid, SPF
Björn Lindell, SPF


Tävlingar HSBF                               
Ove Johansson, Veteranerna

Sjukvård

Gunvor Byström, HjärtLung


Hemsida

Eilert Eskelid, SPF

Hallvärdar & Hallvärdskap

Varje klubb skall tjänstgöra så många veckor som motsvarar antalet medlemmar, fördelat över kalenderåret.

Årstad, som sommartid spelar utomhus i Slöinge och som spelar inomhus vintertid på Boulecenter skall tjänstgöra mellan 1/10 och 31/3.